? Jak přispět

Jak mohu přispět?

číslo účtu

5035708001/5500

Již jsme vybrali

478 475,- Kč

Jedná se o součet částky na běžném účtu a částky na termínovaném vkladu.
Zobrazit transparentní účet

Máte dotazy?

kontaktujte nás na emailu esgregorius@centrum.cz